Hospital Staff Attendance

20202019

MEDICAL OFFICERS STAFF ATTENDANCE MONTHLY WISE- IN PERCENTAGE 2020

NameJanuaryFebruaryMarch         
Dr.Ifrath Jahan8810075
Dr.Sarath Krishna9179100
Dr.Vetriselvan100100100
Dr.Pooja100PREGNANCY LEAVEMaternity Leave
Dr.Ranjini969195
Dr.Krishna Kumar10010085
Dr.Maya.S.Kumar10010085
Dr.K.Sujitha10010050
Dr.Satha Siva Raja100100100
Dr.Asra Fathima--100

HOSPITAL STAFF ATTENDANCE MONTHLY WISE- IN PERCENTAGE 2020

NameJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
Selvi10010095
Divya100100100
Iyyammal97100100
Jaya lakshmi9410095
Vanishree9710095
Sivakumar100100100
Prema100100100
Senthil Raj100100100
Vignesh97100100
Aarthi10010095
Udaya Kala100100100
Kasthuri100100100
Karuppiah97100100
Manjula100100100
Palani9710095
Anjan pradhan100100100
Vennila100100100
Radha10010095
Mallika100100100
Indra100100100
Sharmila Rosemary100100100
Vivekananda Bharati97100100
Lingeshwaran100100100
Lakshmi1009795
V.Surya100100100

HOSPITAL NURSING STAFF ATTENDANCE MONTHLY WISE- IN PERCENTAGE 2020

NameJanuaryFebruaryMarch         
Illamalli100100100
Meenakshi100100100
Lakshmi97100100
Preethi10097100
Elavarasi100100100
Thilagam10097100
Chitra100100100
Shamily100100100
Usha100100100
Hemalatha100100100
Parimala100100100
Narmadha97100100
Simi Venda100100100
Ezhilarasi-100100

HOSPITAL STAFF ATTENDANCE MONTHLY WISE- IN PERCENTAGE 2020

NameJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
Selvaraj100100100
Suguna100100100
Soundari100100100
Padmini100100100
Mala100100100
Sarasu100100100
Nalliammal100100100
Fathima Ravi100100100
Mangai Devendiran100100100
Kuppu Jagannathan100100100
Suguna Bhaskaran100100100
Nirmala Govindan100100100
Vijaya Govindan100100100
Rajeev Bhatra100100100
Mymum Beevi100100100
Elumalai100100100
Ramadoss100100100
Mayavan100100100
Nagaraj100100100
Muniyan100100100
Chandrasekar100100100
GopalaKirshnan100100100
Sumathi100100100
Sathya100100100

Hospital Staff

MEDICAL OFFICERS STAFF ATTENDANCE MONTHLY WISE- IN PERCENTAGE 2019

NameJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
Dr.Krithika93.592.896.793.383.896.693.593.596.696.710093.5
Dr.Jayagowri10010096.710010010010010096.696.796.696.7
Dr.Ramya10010010010010010010093.5----
Dr.Ifrath Jahan10010010096.610093.310010010096.710096.7
Dr.Sarath Krishna93.596.490.310090.310090.310093.396.710096.7
Dr.Priyanka10010010010010093.3100100RELIEVED
Dr.Pradeepa10010010083.383.8100100100RELIEVED
Dr.Vetriselvan100100100100100100100100100100100100
Dr.Dhruva Prasad-10010010022.5RELIEVED
Dr.Suraj------10010010096.7RELIEVED
Dr.Pooja------100100100100100100
Dr.Ranjini------10096.796.696.793.396.7
Dr.Krishna Kumar------10096.796.696.796.696.7

HOSPITAL NURSING STAFF ATTENDANCE MONTHLY WISE- IN PERCENTAGE 2019


NameJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
Illamalli96.710010010010010096.710096.696.7100100
Meenakshi100100100100100100100100100100100100
Lakshmi10010010096.610010010090.390.3100100100
Preethi10010010010096.7100100100100100100100
Elavarasi100100100100100100100100100100100100
Thilagam10010010010010010096.796.796.6100100100
Chitra10010096.710096.7100100100100100100100
Shamily10096.410010010096.610096.796.693.5100100
Usha10010010096.610010010010096.610010096.7
Hemalatha10010010010010010010093.5100100100100
Parimala10010010010010096.696.7100100100100100
Narmadha10010096.710010010010010010010096.6100

HOSPITAL STAFF ATTENDANCE MONTHLY WISE- IN PERCENTAGE 2019


NameJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
Tanajay Beera10021RELIEVED
Ganga10021RELIEVED
Selvi10010010010010093.3100100100100100100
Divya9010010096.710010010093.510096.7100100
Iyyammal10010093.510010010010010010010010096.7
Jaya lakshmi10092.810010096.710096.796.793.596.796.6100
Vanishree10010093.510010010096.710010010010096.7
Sivakumar9810010010010010010010090.3100100100
Prema10010010010010010010096.7100100100100
Senthil Raj10010010010010010010010010010010096.7
Vignesh10010010010010010010010010096.7100100
Aarthi10010010010010096.610093.596.6100100100
Udaya Kala19910010010010010096.710010010010096.7
Kasthuri10010093.510010096.610096.7100100100100
Karuppiah10092.810096.710096.693.510096.610096.6100
Manjula10010010010010010096.710010096.7100100
Palani10010010010010010096.710010093.5100100
Anjan pradhan10010010096.710010010010096.6100100100
Devi10010022.5RELIEVED
Vennila100100100100100100100100100100100100
Jayanthi10010010096.710010096.796.7100100100100
Murugammal10010090.396.710010093.510010096.7100100
Kavitha10010010010010010010010093.3100100100
Sharmila Rosemary10010010010010010093.596.7100100100100
Glory Selvi Rani10010010010010010096.710010096.7100100
Lingeshwaran10010010010096.710010010010010010096.7
Praveena9810010010010010010096.7100100100100
Prabhakaran100RELIEVED

HOSPITAL STAFF ATTENDANCE MONTHLY WISE- IN PERCENTAGE 2019


NameJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
Rajan100100100100100100100100100100100100
Suguna100100100100100100100100100100100100
Sundari100100100100100100100100100100100100
Kanchana100100100100100100100100100100100100
Mala100100100100100100100100100100100100
Vijaya100100100100100100100100100100100100
Muniyamma100100100100100100100100100100100100
Annammal100100100100100100100100100100100100
Mari100100100100100100100100100100100100
Eswari100100100100100100100100100100100100
Kuppammal100100100100100100100100100100100100
Pavalakodi100100100100100100100100100100100100
Chandra100100100100100100100100100100100100
Manimaran100100100100100100100100100100100100
Rajeswari100100100100100100100100100100100100
Krishnan100100100100100100100100100100100100
Mani100100100100100100100100100100100100
Dhayalan100100100100100100100100100100100100
Rajenderan100100100100100100100100100100100100
Babu100100100100100100100100100100100100
Chandrasekar100100100100100100100100100100100100
Valarmathi100100100100100100100100100100100100
Naveendran100100100100100100100100100100100100
Simi100100100100100100100100100100100100